Werken in de apotheek
Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!, misschien staat hij hier wel tussen. Hieronder staan de antwoorden op veel voorkomende vragen. Als je toch nog met een vraag zit, stuur dan een mailtje naar servicedesk@sbaweb.nl. Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer in je mail.

Ik woon niet in Amsterdam of Midden-Nederland. Kan ik toch meedoen aan dit traject?

Het traject loopt nu alleen nog in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland. Wil je je toch laten omscholen tot apothekersassistent via een BBL-opleiding, dan kan dit zeker. Je kunt wellicht bij het ROC bij jou in de buurt een BBL-opleiding volgen. Kijk hier of het ROC bij jou in de buurt ook een BBL-opleiding voor apothekersassistenten aanbiedt. Je dient dan zelf te zorgen voor een leerwerkplek bij een apotheek. 

Ik ben herintreder. Kan ik deelnemen aan het traject?

Het zij-instroomtraject is gericht op het opleiden van kandidaten zonder diploma. Als herintreder heb je geen nieuw diploma nodig en kom je niet in aanmerking voor dit traject. Wel is het (waarschijnlijk) nodig dat je je kennis weer opfrist en bijspijkert. Dit kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van de Herintrederscursus van de SBA. Je kunt ook overwegen om als herintreder tijdelijk aan de slag te gaan als algemeen ondersteunend medewerker in de apotheek om zo weer naar de rol van apothekersassistent te groeien. Voor het vinden van een werkplek kun je gebruik maken van de vacaturebank

Hoe kan ik mij aanmelden voor het zij-instromerstraject?

Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier dat je kunt downloaden op deze pagina. Dit formulier staat onder het kopje Belangrijk om te weten. Download het aanmeldformulier direct.

Wanneer vindt de informatiebijeenkomst of speeddate plaats?

Er staan op dit moment geen informatiebijeenkomsten of speeddates gepland.

Hoe ontvang ik meer informatie over de informatiebijeenkomst of speeddate?

Stuur hiervoor een mail met je vraag naar de SBA Projectleider Helena Schuengel, h.schuengel@sbaweb.nl. Vergeet hierin niet je naam, volledige adres en telefoonnummer te vermelden.

Hoe vind ik een werkleerplek?

Kijk voor geplande speeddates met werkgevers op www.werkindeapotheek.nl/janatuurlijk onder Belangrijke data of kijk op SBA Apotheekwerk. Dit is dé vacaturebank voor apotheekmedewerkers. 

Als ik als BBL-er in dienst treed, wat ga ik dan verdienen?

De BBL’er verdient een salaris conform schaal 3 in de cao en start in de aanloopschaal. De salarisschaal kun je vinden op www.sbaweb.nl/salarisschalen. Het fulltime salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Werk je 24 uur als BBL’er dan verdien je 24/36ste deel van het genoemde loon.

Ik heb een toets gedaan. Wanneer krijg ik bericht over het resultaat?

Na het afronden van de toets ga je terug naar de mail waarin de link naar de toets staat. Druk je nu nogmaals op dezelfde link dan krijg je de resultaten van de toets te zien.

Ik heb de toets niet ontvangen.

Neem contact op met Helena Schuengel, h.schuengel@sbaweb.nl

Is mijn salaris onderhandelbaar?

De Cao Apotheken betreft een min-max Cao. Dit betekent dat het salaris niet onderhandelbaar is.

Hoeveel dagen ga ik werken en naar school als ik een verkorte BBL-opleiding ga volgen?

Wettelijk gezien moet je als BBL’er minimaal 2 dagen per week werken en ga je 1 dag per week naar school. Het advies van de SBA is om minimaal 3 dagen per week te werken.

Wordt het BBL-salaris ook door doorbetaald op schooldagen?

Werkgevers betalen de werkdagen en niet de schooldagen.

Wie betaalt de opleiding?

De SBA adviseert de werkgever de studiekosten te betalen voor de BBL’er: zie standaard Zij-instroom BBL-contract

Heb ik een laptop nodig?

De onderwijsinstelling bepaalt of een laptop noodzakelijk is. Vaak is dat wel het geval.

Is er een vergoeding voor de aanschaf van de laptop mogelijk?

De werkgever is niet verantwoordelijk voor de aanschaf van de laptop. De opleidingsinstelling kan meedenken met een financiële tegemoetkoming indien nodig.

Krijg ik reiskostenvergoeding?

Ja, de reiskosten maken deel uit van je arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in het standaard BBL-contract voor zij-instromers.

Moet ik de studiekosten terugbetalen als ik eerder stop?

Indien de werkgever de studiekosten betaalt dan geldt onderstaande terugbetalingsregeling zoals beschreven in bijlage 6 Cao Apotheken en opgenomen in het standaard BBL-contract voor Zij-instromers.

Indien de arbeidsovereenkomst tijdens of na het voltooien van de studie hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg van aan haarzelf te wijten feiten of omstandigheden met werkgever wordt beëindigd. Indien voornoemde zich voordoet en de arbeidsovereenkomst korter dan 24 maanden voortduurt, geldt dat de werknemer voor iedere maand dat de arbeidsovereenkomst korter dan 24 maanden heeft geduurd na het voltooien van de studie 1/24 deel terug moet betalen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik recht op?

In het standaard BBL-contract voor Zij-instromers wordt vermeld dat de Cao wordt gevolgd voor het toekennen van vakantiedagen. Zie Cao Apotheken, hoofdstuk 6 artikel 32.

Wat is het verschil tussen een verkorte en reguliere BBL-opleiding?

Een reguliere opleiding duurt 3 jaar. Een verkorte opleiding duurt meestal 2 jaar maar soms ook korter. De duur van de verkorte opleiding is afhankelijk van de onderwijsinstelling waar je de verkorte opleiding volgt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de verkorte opleiding?

De toelatingseisen voor de verkorte BBL opleiding worden bepaald door de onderwijsinstelling. Indien de onderwijsinstelling in samenwerking met de SBA een verkorte BBL-opleiding aanbiedt via het zij-instroomtraject, dan vindt een assessment plaats aan de hand van een screeningsinstrument en een loopbaangesprek

Kan ik switchen van verkorte BBL-opleiding naar een reguliere en andersom?

In overleg met de onderwijsinstelling zijn hier mogelijkheden voor.

Kan ik de BBL-opleiding na aanvang vervolgen in een andere regio?

In principe wordt de BBL-opleiding afgerond bij de onderwijsinstelling waar je start.

Ik volg al een BBL-opleiding, maar ben op zoek naar een nieuwe werk-leerplek.

Voor het vinden van een nieuwe leerwerkplek kun je gebruik maken van SBA Apotheekwerk: de vacaturebank voor apotheekmedewerkers.